Podmínky ochrany osobních údajů

Proč potřebuji váš souhlas se zpracováním osobních údajů?

  Soukromí je důležité. Máte právo vědět kdo a jak nakládá s vašimi osobními údaji. Máte právo si zvolit, v jakém rozsahu a jak dlouho smí druzí lidé vaše osobní údaje používat.

  V některých situacích je nutné osobní údaje sdělit. To jsou tzv. "zákonné důvody" pro získávání a uchovávání osobních údajů. Pokud u mě nakoupíte, musím vystavit fakturu na zboží a tu mám povinnost archivovat 10 let pro případ kontroly ze strany oprávněných institucí. Stávám se po tuto dobu "Správcem" vašich osobních údajů a mám povinnost je chránit. Své účetnictví mám v zabezpečeném počítači, zálohované na zabezpečeném úložišti.

  Vaše údaje se ale mým prostřednictvím mohou dostat i ke třetím stranám, pokud je to nezbytné pro provoz e-shopu a vyřízení vaší objednávky. Tak je to v případě, kdy potřebuji od jiných firem jejich služby, které vyžadují předání vašich osobních dat.  Jsou jimi dopravci, kteří převáží váš balíček, firma, která mi poskytuje platformu pro e-shop, e-mailovou schránku, cloudové úložiště a marketingové nástroje a služby. Tyto firmy jsou "Zpracovatelé" vašich informací a ve smlouvě, kterou se mnou uzavřeli se zavazují, že vaše údaje nebudou nijak využívat, ani je neposkytnou nikomu dalšímu krom svých Zpracovatelů.

  Cílem opatření GDPR je tak umožnit vám vysledovat, kam až se vaše osobní data dostávají a dostáváte také právo žádat vymazání vašich osobních dat všude, kde pro jejich uchování neexistuje zákonný důvod. Takto bychom se všichni měli zbavit obtěžujících marketingových telefonátů a nevyžádaných e-mailových zpráv. 

 Je mou povinností žádat po vás minimální možné množství vašich osobních údajů.  Pro každou službu, či funkci, kterou můžete využít na mám e-shopu, proto existuje jiný druh souhlasu, ve kterém je přesně vysvětleno, které osobní údaje potřebuji, na jak dlouho mi dáváte souhlas s jejich využitím a kdo další kromě mě je ještě může vidět. Souhlas, který mi udělíte, vyjma situace uchovávání osobních údajů ze zákonných důvodů, máte kdykoli právo odvolat způsoby, které jsou popsány v každém ze souhlasů.

Například:

Pokud u mě nakoupíte, vaše osobní údaje uchovám 10 let v účetnictví, ale nemohu je použít k ničemu jinému, než k vyřizování záležitostí souvisejících s vaší konkrétní objednávkou. Po deseti letech mohu vaše data kompletně z účetnictví vymazat, ale dříve ne.

Pokud vyplníte svůj e-mail v okénku pro zasílání newsletteru a zaškrtnete souhlas, mohu vám po dobu 5 let posílat informační e-maily týkající se sortimentu a aktivit e-shopu U jehlic a klubíček. Po třech letech vás znovu musím požádat o souhlas. Pokud se ale rozhodnete, že už e-maily dostávat nechcete, stačí napsat zprávu a souhlas tak můžete odvolat kdykoli. 

Pokud vyplníte svůj e-mail ve službě "Hlídací pes", dáváte mi po dobu 6 měsíců svolení, abych vás kontaktovala, jakmile se zboží, o jehož naskladnění chcete vědět, opět objeví na skladě. Také tento souhlas můžete kdykoli zrušit.

V případě diskusních příspěvků můžete kdykoli požádat o vymazání, jinak bude po dobu 10ti let vidět jméno, či přezdívka a text příspěvku. Váš e-mail se veřejně nezobrazí.

V případě, že se zaregistrujete na e-shopu, budete moct po dobu 5 let užívat komfortu předvyplněných osobních údajů v objednávkovém formuláři a také dostanete slevu na zboží ve výši 5%. Také registraci můžete kdykoli zrušit. 

Doufám, že je vám teď způsob, jakým naplňuji požadavky GDPR na e-shopu jasnější. Pokud chcete, můžete si teď přečíst plné znění souhlasů, se kterými se na webu můžete setkat. 

  

Ochrana osobních údajů e-shopu U jehlic a klubíček - zuzinick.cz
 
 
Souhlas nutný při uzavření kupní smlouvy = při nákupu na e-shopu.
 • Udělujete tímto souhlas Bc. Zuzana Andělová, se sídlem Ortenovo náměstí 1148/24, IČ 87707314, zapsaná u MÚ Praha 7 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • jméno, příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo
  • adresu/sídlo
 • Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

  Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

 • Na e-mailovou adresu, doručovací adresu, adresu sídla, případně telefonní číslo nebudou zasílány informační e-maily o novinkách ani jiná komerční sdělení. Pokud chcete dostávat informace o novinkách a akčních nabídkách, využijte registrace pro zasílání newsletteru, nebo si vytvořte uživatelský účet, který vám usnadní další nákupy a získáte registrační slevu 5% na kompletní sortiment.

 • Zpracování osobních údajů je prováděno: Bc. Zuzana Andělová tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

  • Poskytovatel služby: Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)
  • dopravce: Česká pošta, sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1
  • dopravce: Zásilkovna s.r.o., sídlem Drahobejlova 1019/27, Libeň, 190 00 Praha 9
  • poskytovatel mailingových a cloudových služeb G-suite Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, US

  Osobní údaje mohou být předány mimo území EU = mohou být uloženy na serverech mimo území EU s dostatečnými zárukami (Společnost Google u služby G-suite poskytuje záruky dodržování nařízení GDPR; )  

 • Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@zuzinick.cz

 • Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky zuzinick.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

    • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
    • základní funkčnosti webových stránek

  • Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
  • Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
  • Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
  • Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
  • Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
   • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
   • poskytovatel mailingových služeb G-suite Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení (v případě registrace pro newsletter a registrace k vytvoření zákaznického účtu, při nákupu bez registrace obchodní sdělení nebudou zasílána)
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely diskuzních příspěvků a komentářů
 
 
(Tento souhlas je nutné udělit, když přidáváte diskusní příspěvek a komentář) 
 1. Udělujete tímto souhlas Bc. Zuzana Andělová, se sídlem Ortenovo náměstí 1148/24, IČ 87707314, zapsaná u MÚ Praha 7 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:

  • jméno / přezdívku
  • emailovou adresu
 2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:

  • zobrazení diskuzních příspěvků a komentářů na webu s informacemi o diskutujícím
 3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 10 let a to za účelem:

  • zobrazení diskuzních příspěvků a komentářů na webu s informacemi o diskutujícím
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 5. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

 6. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to například úpravou preferencí ochrany soukromí v patičce webu, zasláním dopisu, emailu.

 7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek anonymizování informací o diskutujícím u vašich příspěvků (úpravou preferencí ochrany soukromí v patičce webu), popř. na slovní žádost (dopis, email) kompletní výmaz vašich diskuzních příspěvků.
  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
  • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii
  • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost
  • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování
  • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely registrace uživatelského účtu

 

(Tento souhlas je nutný, pokud si chcete založit zákaznický účet a získat 5% zákaznickou slevu na zboží)

 1. Udělujete tímto souhlas Bc. Zuzana Andělová, se sídlem Ortenovo náměstí 1148/24, IČ 87707314, zapsaná u MÚ Praha 7 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • emailovou adresu
  • telefonní číslo
  • fakturační adresu
  • dodací adresu
  • historii objednávek
 2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:

  • zřízení a administrace uživatelského účtu
  • nabídnutí pohodlnějšího nákupního zážitku
  • použitím vašich osobních údajů pro účely registrace.
 3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 5 let a to za účelem:

  • zřízení a administrace uživatelského účtu, pokud tuto dobu neprodloužíte. K prodloužení dochází aktivním využíváním uživatelského účtu, čili při každém přihlášení do uživatelského účtu
  • nabídnutí pohodlnějšího nákupního zážitku
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • Poskytovatel služby Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)
  • Poskytovatelem služby G-suite (mailingové služby), provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 5. Osobní údaje mohou být předány mimo území EU = mohou být uloženy na serverech mimo území EU s dostatečnými zárukami (Společnost Google u služby G-suite poskytuje záruky dodržování nařízení GDPR)  

 6. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to a to zasláním dopisu, emailu s žádostí o odstranění.

 7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek odstranění uživatelské registrace z databáze včetně s tím spojených osobních údajů a ztrátu trvalé slevy 5% na zboží pro registrované zákazníky.
  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
  • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii
  • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost
  • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování
  • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely rozesílky e-mailových obchodních sdělení

 
(Tento souhlas je nutný, pokud si přejete dostávat zprávy o novinkách, akcích a akčních nabídkách)
 1. Udělujete tímto souhlas Bc. Zuzana Andělová, se sídlem Ortenovo náměstí 1148/24, IČ 87707314, zapsaná u MÚ Praha 7 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:

  • emailovou adresu
 2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:

  • zařazení do databáze pro zasílání online obchodních sdělení.
 3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 5 let a to za účelem:

  • zasílání obchodních sdělení, pokud tuto dobu neprodloužíte.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • Poskytovatelem služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 5. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

 6. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to například úpravou preferencí ochrany soukromí v patičce webu, zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení.

 7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek ukončení rozesílky e-mailových obchodních sdělení, popř. na vlastní žádost fyzické odstranění osobních údajů z databáze e-mailového nástroje
  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
  • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii
  • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost
  • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování
  • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů 
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely použití funkce Hlídací pes
 
 
(Tento souhlas je nutný, pokud si přejete dostat informaci, že zboží, o které máte zájem, je znovu skladem)
 1. Udělujete tímto souhlas Bc. Zuzana Andělová, se sídlem Ortenovo náměstí 1148/24, IČ 87707314, zapsaná u MÚ Praha 7(dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:

  • emailovou adresu
 2. Emailová adresa bude zpracována za účelem:

  • využití funkce Hlídací pes – zaslání e-mailové notifikace, jakmile se změní skladovost / cena zvoleného produktu dle požadovaných preferencí uživatele
 3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 180 dní a to za účelem:

  • zaslání e-mailové notifikace, jakmile se změní skladovost / cena zvoleného produktu dle požadovaných preferencí uživatele.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • Poskytovatelem služby Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 5. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

 6. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na kontaktní adresu info@zuzinick.cz s žádostí o odhlášení, nebo kliknutím v obdrženém mailu Hlídacího psa.

 7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek odstranění e-mailové adresy z funkce Hlídací pes
  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
  • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii
  • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost
  • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování
  • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů